Skip to content

Saradnja sa predškolskim ustanovama

Program rada Škole baleta Nacionalnog Baletskog Udruženja za decu predškolskog uzrasta

Na časovima koji se održavaju jednom nedeljno i traju 45 minuta, kroz poseban metodološki pristup prilagođen ovom uzrastu, uče se najosnovniji oblici klasičnih baletskih pokreta.

Ovaj program je namenjen deci uzrasta od 3 do 7 godina. Program je usmeren ka razvijanju i unapređenju motoričkih funkcija kod dece i jačanju muskulature nogu i kičmenog stuba, kako bi deca, od ranog detinjstva (u vremenima kada ona sede pred računarima i televizorom, bez fizičke aktivnosti u dovoljnoj meri), počela da ovladavaju pravilnim držanjem tela (kičmenog stuba, ramene i lumbalne regije), kao i pravilnim, stabilnim i lepim hodom. Pored toga, časovi ovog programa su, takođe, orijentisani i ka razvijanju osnovnih telesnih veština i koordinacije pokreta, što rezultira poboljšanjem sveukupne fizičke spremnosti deteta, koja će se ispoljiti i u brojnim drugim segmentima svakodnevnih aktivnosti.

Pored ovog telesnog aspekta, posebna pažnja poklanja se negovanju discipline u grupnom radu, kao i osećaju za rad u grupi i kolektivu – upoznavanje sa značajem postojanja kolegijalnog međusobnog odnosa i pospešivanje osećanja solidarnosti i zajedništva, u susretu sa radnom atmosferom u kome su svi ravnopravni i pođednako „favorizovani“.

Кroz igru i druženje, ovaj sistem rada usmeren je i ka razvijanju muzikalnosti i osećaja za ritam kod dece, kao i ka razvijanju i unapređenju pažnje, koncentracije i discipline, u obliku koji je primeren ovom vrlo ranom dečijem uzrastu.

S obzirom na to da se većina dece u ovom uzrastu gotovo po prvi put susreće sa vidom organizovane grupne nastave, posebna pažnja poklanja se individualnom mentalno-fizičkom sklopu svakog od deteta, pa se nastava i vežbe ovog programa prilagođavaju individualnim potrebama i mogućnostima svakog deteta ponaosob.  

Nastava se odvija uz prisustvo dva pedagoga, profesionalna baletska igrača, sa dugogodišnjim igračkim i pedagoškim iskustvom, kako bi svako dete imalo pažnju, a bezbednost dece bila obezbeđena.