Skip to content

REKREATIVNI BALET  – BALET ZA ODRASLE

Rekreativni balet namenjen je devojkama i damama svih dobi koje bi želele da se upoznaju sa osnovama klasičnog baleta, njegovim lepotama i “tajnama” ove umetnosti.

o2

POČETNI NIVO


Časovi su namenjeni polaznicama koje nikada nisu učile klasičan balet i ne poseduju nikakvo  predznanje iz ove oblasti. Program kreće od parternih vežbi (vežbe na podu) i upoznavanja sa osnovnim elementima klasičnog baleta (stav tela, osnovne pozicije glave, ruku i nogu). U skladu sa interesovanjem i fizičkim mogućnostima polaznicâ, program se odvija u pravcu učenja vežbi kraj baletskog štapa, na sredini sale, kao i upoznavanja sa nekim od osnovnih baletskih skokova. Pored upoznavanja sa ovim, tehničkim osnovama klasičnog baleta, na časovima je zastupljeno i upoznavanje sa osnovnim zakonitostima baletske umetnosti u širem smislu, što upoznavanje sa klasičnim baletom čini interesantnim, a vežbanje dinamičnim i zabavnim. 
Časovi traju 60 minuta i održavaju se dva puta nedeljno. Broj polaznica je ograničen na osam.

SREDNJI  NIVO

Časovi su namenjeni polaznicama koje već poseduju izvesno predznanje iz oblasti klasičnog baleta, koje su stekle dotadašnjim rekreativnim vežbanjem klasičnog baleta. Na ovom nivou rekreacije, program se tehnički usložnjava i dopunjuje brojnim novim elementima klasičnih baletskih vežbi, prilagođenih mogućnostima i interesovanju polaznicâ grupe. Usled obilja novih baletskih poza i figura koje se sasvim prirodno nadovezuju na prethodno stečeno elementarno znanje, vežbanje na ovom nivou u sve većoj meri postaje pravo zadovoljstvo, kao i telesna i duhovna potreba, podstaknuta finim osećanjem satisfakcije onim postignutim i savladanim. 
Časovi traju 60 minuta i održavaju se dva puta nedeljno. Broj polaznica je ograničen na šest.

o5
o4
b1a 1

VIŠI NIVO

Časovi su namenjeni polaznicama koje se, bez formalnog obrazovanja, bave klasičnim baletom duži niz godina ili su završile osnovnu baletsku školu ili i osnovnu i srednju baletsku školu, a želja im je da nastave da se bave klasičnim baletom u rekreativnom obliku i da na taj način održavaju fizičku formu. Časovi sadrže sve elemente klasičnog baletskog časa: vezbe kod štapa (exercices à la barre), vežbe na sredini sale (exercices au milieu) i skokove (allegro). Za polaznice koje su završile srednju baletsku školu, uvode se vežbe u špic-patikama, kod štapa i na sredini sale. Težina, kao i složenost klasičnih baletskih vežbi, prilagođava se tehničkim mogućnostima polaznica i njihovim stečenim znanjem, tako da na ovom nivou mogu biti zastupljeni i oni najteži i najzahtevniji elementi klasičnog baleta.
Časovi traju 90 minuta i održavaju se dva puta nedeljno. Broj polaznica je ograničen na četiri.

REKREATIVNI BALET  – BALET ZA ODRASLE

Rekreativni balet namenjen je devojkama i damama svih dobi koje bi želele da se upoznaju sa osnovama klasičnog baleta, njegovim lepotama i “tajnama” ove umetnosti.

POČETNI NIVO

Časovi su namenjeni polaznicama koje nikada nisu učile klasičan balet i ne poseduju nikakvo  predznanje iz ove oblasti. Program kreće od parternih vežbi (vežbe na podu) i upoznavanja sa osnovnim elementima klasičnog baleta (stav tela, osnovne pozicije glave, ruku i nogu).

More

SREDNJI  NIVO

Časovi su namenjeni polaznicama koje već poseduju izvesno predznanje iz oblasti klasičnog baleta, koje su stekle dotadašnjim rekreativnim vežbanjem klasičnog baleta. Na ovom nivou rekreacije, program se tehnički usložnjava i dopunjuje brojnim novim elementima klasičnih baletskih vežbi, prilagođenih mogućnostima i interesovanju polaznicâ grupe.

More

VIŠI NIVO

Časovi su namenjeni polaznicama koje se, bez formalnog obrazovanja, bave klasičnim baletom duži niz godina ili su završile osnovnu baletsku školu ili i osnovnu i srednju baletsku školu, a želja im je da nastave da se bave klasičnim baletom u rekreativnom obliku i da na taj način održavaju fizičku formu.

More