Skip to content
Ic1

RAD SA PROFESIONALNIM BALETSKIM UMETNICIMA


Ovaj program podrazumeva rad sa igračima koji su završili baletsko školovanje. Područje rada sa profesionalnim baletskim igračima veoma je široko i može uključivati:

 • pripreme za audicije za prijem u profesionalna pozorišta
 • rad na unapređenju i usavršavanju klasične baletske tehnike
 •  rad na pripremanju i usavršavanju manjih i većih solističkih deonica, kao i ulogâ klasičnog baletskog repertoara

RAD SA UČENICIMA BALETSKE ŠKOLE


Ovaj program namenjen je učenicama i učenicima baletske škole, svih uzrasta. Karakteristika ovog programa jeste svestran i pravovremeni pristup procesu formiranja zaokruženih i kompletnih budućih baletskih umetnika. Stoga, časovi ovog programa pokrivaju veoma široko područje rada: unapređenje i usavršavanje klasične baletske tehnike, prateći nastavni program matične škole učenika (rad na usavršavanju gradiva, u cilju što uspešnijeg polaganja godišnjih ispitâ iz predmeta Klasični balet, kao i rad na usavršavanju klasičnih baletskih varijacija iz predmeta Klasični baletski repertoar i dr.)

 • pripreme za baletska takmičenja u zemlji i inostranstvu
 • pripreme za audicije za nastavak školovanja u inostranim baletskim školama
 • pripreme za audicije za profesionalna baletska pozorišta


U zavisnosti od prirode i ciljeva rada, časovi se mogu održavati individualno ili u grupi od najviše dva-četiri učenika.

13 1
b profesionalni m

RAD SA PROFESIONALNIM BALETSKIM UMETNICIMA

Ovaj program podrazumeva rad sa igračima koji su završili baletsko školovanje. Područje rada sa profesionalnim baletskim igračima veoma je široko i može uključivati:

 • pripreme za audicije za prijem u profesionalna pozorišta
 • rad na unapređenju i usavršavanju klasične baletske tehnike
 •  rad na pripremanju i usavršavanju manjih i većih solističkih deonica, kao i uloga klasičnog baletskog repertoara

RAD SA UČENICIMA BALETSKE ŠKOLE

Ovaj program namenjen je učenicama i učenicima baletske škole, svih uzrasta. Karakteristika ovog programa jeste svestran i pravovremeni pristup procesu formiranja zaokruženih i kompletnih budućih baletskih umetnika. Stoga, časovi ovog programa pokrivaju veoma široko područje rada: unapređenje i usavršavanje klasične baletske tehnike, prateći nastavni program matične škole učenika (rad na usavršavanju gradiva, u cilju što uspešnijeg polaganja godišnjih ispitâ iz predmeta Klasični balet, kao i rad na usavršavanju klasičnih baletskih varijacija iz predmeta Klasični baletski repertoar i dr.)

 • pripreme za baletska takmičenja u zemlji i inostranstvu
 • pripreme za audicije za nastavak školovanja u inostranim baletskim školama
 • pripreme za audicije za profesionalna baletska pozorišta


U zavisnosti od prirode i ciljeva rada, časovi se mogu održavati individualno ili u grupi od najviše dva-četiri učenika.