Skip to content
k 1a

KREATIVNA BALETSKA RADIONICA

Ovaj program je namenjen deci uzrasta od 5-12 godina, a usmeren je ka razvijanju dečje kreativnosti i podsticanju dečje mašte. Pored ovog aspekta, ova Radionica je, svojom sadržinom i koncepcijom svog programa, bitno usmerena i ka saznajnom aspektu, kao podjednako dominantnoj sferi u ovom kreativno-obrazovnom sistemu rada.
Uz neprekidno nastojanje da se mašta i kreativnost deteta nesputano kreću i obogaćuju, ovaj program, na način koji je prevashodno prilagođen uzrastu i interesovanju polaznika, decu uvodi u čarobni svet baletske umetnosti, pri čemu se on ne ograničava samo na umetnost pokreta, već se ovaj susret sa umetnošću širi i na sferu muzike, primenjene umetnosti, kao i na sferu pozorišta u celini, u svoj punini i bogatstvu njegovih sadržaja i oblika. Cilj ovog programa je da se, od malih nogu, deci približe baletska i pozorišna umetnost u celini, na način koji će im omogućiti da zavole pozorište i da otkriju, a potom i razviju, svoja sopstvena interesovanja i naklonost ka pojedinim aspektima pozorišta kao takvog. Praksa je pokazala da se uz ovakve, „uvodne napomene“ o baletskoj i pozorišnoj umetnosti, koje su plasirane na nenametljiv i, za decu, neopterećujuć način, dečje interesovanje spontano okreće ka kulturnim događajima i umetničkim sadržajima, kojima oni sada, zahvaljujući edukaciji sa ovog Programa, pristupaju s puno ljubavi, ali i sa neophodnim znanjem, koje uživanje u tome čini kompletnim.

k 1a

KREATIVNA BALETSKA RADIONICA

Ovaj program je namenjen deci uzrasta od 5-12 godina, a usmeren je ka razvijanju dečje kreativnosti i podsticanju dečje mašte. Pored ovog aspekta, ova Radionica je, svojom sadržinom i koncepcijom svog programa, bitno usmerena i ka saznajnom aspektu, kao podjednako dominantnoj sferi u ovom kreativno-obrazovnom sistemu rada.

More

Časovi se održavaju jednom nedeljno i traju 60 minuta. Deca su, prema uzrastu, razvrstana u grupe.