Skip to content

Individualni programi

BALLEROBIC

Individualni treninzi načelno uključuju vežbe iz programa Ballerobic, ali su u potpunosti prilagođene individualnim potrebama i fizičkim mogućnostima polaznika. Tokom individualnog treninga u sklopu ovog programa, trener ne radi vežbe zajedno sa polaznikom (kao kada je grupni trening u pitanju), već sve vreme nadgleda i kontroliše rad polaznika.
Specifičnost individualnog rada sastoji se u tome što se treneru omogućava da posebnu pažnju posveti individualnim problematičnim telesnim regijama, pa se, u skladu sa postojećim individualnim karakteristikama (uzimajući prvenstveno u obzir godine starosti, telesnu građu, telesnu masu, fizičku kondiciju i spremnost), koncipira poseban program vežbi, orijentisan na oblikovanje grupa mišića, korigovanje nedostataka i viška telesne mase ili na jačanje nedovoljno razvijenih delova telesnog aparata. Sastavni deo treninga, kojim se svaki put zavrašavaju vežbe, čini poseban program relaksacije i istezanja mišića nogu i kičmenog stuba koji se radi uz potpunu asistenciju trenera, što ovaj individualni program razlikuje od grupnog.

Trening traje 60 minuta.

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE

Predstavlja program klasičnih baletskih vežbi na rekreativnom nivou i uključuje vežbe kod štapa, vežbe na sredini sale, skokove i, u zavisnosti od fizičkih predispozicija polaznika i godina baletske edukacije, može uvrstiti i vežbe na špic patikama, pod najstrožom kontrolom pedagoga.
Program se isključivo prilagodjava polazniku, prati individualni tempo usvajanja novog gradiva, prevashodno uzimajući u obzir njegovo prethodno stečeno znanje i fizičke predispozicije ili se kreće od samog početka učenja, ukoliko polaznik nikada ranije nije učio klasičan balet.

Čas traje 60 minuta.