Skip to content
b deca
deca 5

BALET ZA DECU


Namenjen je deci do 12 godina, a deca su podeljena u više starosnih  grupa, prema individualnim sposobnostima i afinitetima.
Program je usmeren ka razvijanju i unapređenju motoričkih funkcija kod dece, kao i jačanju muskulature nogu i kičmenog stuba, kako bi deca, od ranog detinjstva (u vremenima kada ona jako puno sede pred računarima i televizorom), počela da ovladavaju pravilnim držanjem tela (kičmenog stuba, ramena i lumbalne regije), kao i pravilnim, stabilnim i lepim hodom. Pored ovog telesnog aspekta, posebna pažnja se poklanja razvijanju muzikalnosti i osećaja za ritam, razvijanju kreativnosti i mašte na polju igre i pokreta, upoznavanju sa pozorišnim i baletskim pravilima ponašanja, negovanju samodiscipline u grupnom radu, kao i razvijanju veština i osećaja potrebnih za rad u grupi i kolektivu –  pospešivanje osećanja solidarnosti i zajedništva, u radnoj atmosferi u kome su svi ravnopravni i podjednako „favorizovani“.

Rad u profesionalno opremljenoj baletskoj sali posebno je pogodan za razvoj orijentacije u prostoru, kao i za učenje osnovnih, ali i složenijih prostornih formacija i pravaca, što čini korpus znanja koji se pokazao kao vrlo značajan i koristan u njihovoj redovnoj predškolskoj i školskoj edukaciji, kao i u vannastavnim aktivnostima / svakodnevnom životu.
Budući da su deca razvrstana u manje grupe i da je reč o, još uvek, malom broju godina koje deca imaju, posebna pažnja se poklanja individualnom mentalno-fizičkom sklopu svakog deteta, pa se nastava i vežbe u okviru ovog programa prilagođavaju individualnim potrebama i mogućnostima svakog deteta ponaosob.
Nastava se odvija u grupama sa ograničenim brojem dece, uz prisustvo dva pedagoga, kako bi svako dete imalo pažnju, a bezbednost dece bila obezbeđena.

deca 1

Časovi se održavaju 2 puta nedeljno, u trajanju od 60 minuta.

b deca

BALET ZA DECU

Namenjen je deci do 12 godina, a deca su podeljena u više starosnih  grupa, prema individualnim sposobnostima i afinitetima.
Program je usmeren ka razvijanju i unapređenju motoričkih funkcija kod dece, kao i jačanju muskulature nogu i kičmenog stuba, kako bi deca, od ranog detinjstva (u vremenima kada ona jako puno sede pred računarima i televizorom), počela da ovladavaju pravilnim držanjem tela (kičmenog stuba, ramena i lumbalne regije), kao i pravilnim, stabilnim i lepim hodom. 

Pored ovog telesnog aspekta, posebna pažnja se poklanja razvijanju muzikalnosti i osećaja za ritam, razvijanju kreativnosti i mašte na polju igre i pokreta, upoznavanju sa pozorišnim i baletskim pravilima ponašanja, negovanju samodiscipline u grupnom radu, kao i razvijanju veština i osećaja potrebnih za rad u grupi i kolektivu –  pospešivanje osećanja solidarnosti i zajedništva, u radnoj atmosferi u kome su svi ravnopravni i podjednako „favorizovani“.

More

Časovi se održavaju 2 puta nedeljno, u trajanju od 60 minuta.