Skip to content
b12c

Ballerobic

Vežbe ovog programa usmerene su ka oblikovanju tela i podizanju opšteg tonusa mišića. Program isključuje svaku upotreba tegova i sportskih sprava, budući da su vežbe ovog programa usmerene na aktivaciju rada mišića isključivo na osnovu njihovog samostalnog rada, čime se otklanja svaka mogućnost njihovog preopterećivanja koje, na duže staze, ima vrlo negativne posledice. 

Vežbe su u potpunosti prilagođene individualnim potrebama i fizičkim mogućnostima svakog od polaznika. Tokom individualnog treninga, trener ne radi vežbe zajedno sa polaznikom (kao kada je grupni trening u pitanju), već sve vreme nadgleda i kontroliše rad polaznika. Specifičnost individualnog rada sastoji se u tome da trener posebnu pažnju posvećuje individualnim problematičnim telesnim regijama, pa se, u skladu sa postojećim individualnim karakteristikama (uzimajući prvenstveno u obzir godine starosti, telesnu građu, telesnu masu, fizičku kondiciju i spremnost), koncipira poseban program vežbi, orijentisan ka oblikovanju grupa mišića, korigovanje nedostataka i viška telesne mase ili na jačanje nedovoljno razvijenih delova telesnog aparata.
Program sadrži zagrevanje, vežbe za oblikovanje ruku (eltoidni mičići, trapezoidni mičić, tricepsi i bicepsi ruku, pektoralni mišići), vežbe za struk (međurebarni mišići, kosi trbušni mišići), vežbe za jačanje i oblikovanje trbušnih mišića (gornji, donji i kosi trbušni mišići, uz njihovo opuštanje), vežbe za oblikovanje nogu i redukciju viška u predelu bokova (gluteus minimus, gluteus medius, tensor fasciae latae, stražni bedreni mišići; adductor magnus, adductor longus, aductor brevis, gracilis, pectineus, uz obavezno istezanje ovih grupa mišića), kao i vežbe za jačanje mišića zadnjeg dela i njihovo oblikovanje (gluteus minimus, gluteus medius, gluteus maximus, uz obavezno istezanje ovih grupa mišića).

Završni deo treninga čini poseban program relaksacije i istezanja mišića nogu i kičmenog stuba koji se radi uz potpunu asistenciju trenera, što ovaj individualni program razlikuje od grupnog. Trening se završava vežbama disanja.
Vežbe su koncipirane na način da se, nakon ovih vežbi, organizam oseća punim energije i snage, preporođeno i opušteno u odnosu na dnevni stres, bez osećaja umora ili iscrpljenosti. Budući da se muskulatura ne opterećuje nikakvim dodatnim težinama tegova ili sprava, mišići zadobijaju vretenast i izdužen oblik, što pruža naročito lep osećaj kod žena koje prisustvuju preoblikovanju svoga tela koje, kroz ove vežbe, nije izmučeno neadekvatno teškim i preforsiranim vežbanjem od kojeg mišići, po pravilu, postaju teški, zgrčeni i „nabijeni“ (nabildovani) i što je najopasnije – skloni povredama. Dosadašnji rad je pokazao da se, u zavisnosti od individualne konstitucije, već nakon par meseci redovnog vežbanja mogu očekivati prvi rezultati na planu redukcije telesnog viška i oblikovanja tela, koje sve više poprima zategnut izgled, kao i na planu pravilnog držanja kičmenog stuba, što smatramo izuzetno važnim u kontekstu godina koje svakome od nas predstoje, u ovom vremenu u kome se jako puno sedi i vrlo malo kreće.
Trening traje 60 minuta, a termini vežbanja se utvrđuju u dogovoru sa polaznicima.

b1a 1
b12c

Ballerobic

Vežbe ovog programa usmerene su ka oblikovanju tela i podizanju opšteg tonusa mišića. Program isključuje svaku upotreba tegova i sportskih sprava, budući da su vežbe ovog programa usmerene na aktivaciju rada mišića isključivo na osnovu njihovog samostalnog rada, čime se otklanja svaka mogućnost njihovog preopterećivanja koje, na duže staze, ima vrlo negativne posledice. Vežbe su u potpunosti prilagođene individualnim potrebama i fizičkim mogućnostima svakog od polaznika.

More