NACIONALNO BALETSKO UDRUŽENJE

ŠKOLA BALETA

Programi

Rekreativni balet

Rekreativni balet je namenjen  devojkama i damama svih dobi koje bi želele da se upoznaju sa osnovama klasičnog baleta, lepotom i tajnama ove umetnosti. Profesionalne vežbe su prilagođene fizičkim mogućnostima polaznica  koje mogu izabrati nivo edukacije  – početni, srednji ili napredni.

Balet za decu

Program je namenjen deci do 12 godina i usmeren je, kroz prilagođene vežbe klasičnog baleta, ka razvijanju i unapređenju muzikalnosti, koordinacije pokreta, motoričkih funkcija i jačanju muskulature nogu i kičmenog stuba, kao i pravilnog držanja i lepog hoda. Raznolike baletske koreografije, namenjene ovom uzrastu, sastavni su deo ovog programa.

Rad sa učenicima baletskih škola

Program je namenjen učenicima  svih uzrasta i prati nastavni plan i program matične baletske škole. Karakteristika ovog programa jeste svestran i studiozan metodološki pristup procesu formiranja budućih baletskih umetnika koji je, prvenstveno, usmeren ka unapređenju i usavršavanju klasične baletske tehnike, ali i razvijanju i negovanju umetničkog potencijala učenika.

Bejbi balet

Namenjen je deci uzrasta do 5 godina. Poseban metodološki pristup, prilagođen ovom uzrastu, usmeren je, prvenstveno, ka pravilnom telesnom razvoju (učvršćivanje muskulature, pravilno držanje kičmenog stuba, korekcija stopala i hoda) kroz osnovne baletske vežbe i pokrete, kao i ka razvijanju muzikalnosti, koordinacije pokreta i samodiscipline u okviru kolektivnog rada.

Individualni programi

Individualni časovi  se odnose na programe rekreativnog  baleta za odrasle,  baleta za decu, vežbe iz programa Ballerobic i u potpunosti su prilagođene individualnim potrebama i fizičkim mogućnostima polaznika.

Kreativna baletska radionica

Program je namenjen deci do 12 godina, a usmeren je ka razvijanju dečije kreativnosti i podsticanju dečije mašte. Radionica je usmerena i ka saznajnom aspektu, kao podjednako dominantnoj sferi u ovom kreativno-obrazovnom sistemu rada.

Yoga

Program yoge je namenjen ženama i muškarcima svih dobi. Vežbe su prilagođene isključivo rekreativnom bavljenju i ne iziskuju posebne fizičke predispozicije, niti prethodno iskustvo u ovoj oblasti.

Gluma za decu

Kroz časove glume vežbamo dikciju, scenski pokret i pantomimu. Deca se upoznaju sa pozorištem i glumačkom igrom, stičući komunikativne veštine i samopouzdanje, kako na javnom nastupu, tako i u svakodnevnom životu.

UPIS ZA SVE PROGRAME TRAJE TOKOM CELE GODINE

NACIONALNO BALETSKO UDRUŽENJE

ŠKOLA BALETA

Programi za decu

Programi za odrasle

UPIS ZA SVE PROGRAME TRAJE TOKOM CELE GODINE