Skip to content

NACIONALNO BALETSKO UDRUŽENJE

ŠKOLA BALETA

Programi

Rekreativni balet

Rekreativni balet je namenjen  devojkama i damama svih dobi koje bi želele da se upoznaju sa osnovama klasičnog baleta, lepotom i tajnama ove umetnosti. Profesionalne vežbe su prilagođene fizičkim mogućnostima polaznica  koje mogu izabrati nivo edukacije  – početni, srednji ili napredni.

Balet za decu

Program je namenjen deci do 12 godina i usmeren je, kroz prilagođene vežbe klasičnog baleta, ka razvijanju i unapređenju muzikalnosti, koordinacije pokreta, motoričkih funkcija i jačanju muskulature nogu i kičmenog stuba, kao i pravilnog držanja i lepog hoda. Raznolike baletske koreografije, namenjene ovom uzrastu, sastavni su deo ovog programa.

Rad sa učenicima baletskih škola

Program je namenjen učenicima  svih uzrasta i prati nastavni plan i program matične baletske škole. Karakteristika ovog programa jeste svestran i studiozan metodološki pristup procesu formiranja budućih baletskih umetnika koji je, prvenstveno, usmeren ka unapređenju i usavršavanju klasične baletske tehnike, ali i razvijanju i negovanju umetničkog potencijala učenika.

Bejbi balet

Namenjen je deci uzrasta do 5 godina. Poseban metodološki pristup, prilagođen ovom uzrastu, usmeren je, prvenstveno, ka pravilnom telesnom razvoju (učvršćivanje muskulature, pravilno držanje kičmenog stuba, korekcija stopala i hoda) kroz osnovne baletske vežbe i pokrete, kao i ka razvijanju muzikalnosti, koordinacije pokreta i samodiscipline u okviru kolektivnog rada.

Individualni programi

Individualni časovi  se odnose na programe rekreativnog  baleta za odrasle,  baleta za decu, vežbe iz programa Ballerobic i u potpunosti su prilagođene individualnim potrebama i fizičkim mogućnostima polaznika.

Kreativna baletska radionica

Program je namenjen deci do 12 godina, a usmeren je ka razvijanju dečije kreativnosti i podsticanju dečije mašte. Radionica je usmerena i ka saznajnom aspektu, kao podjednako dominantnoj sferi u ovom kreativno-obrazovnom sistemu rada.

Yoga

Program yoge je namenjen ženama i muškarcima svih dobi. Vežbe su prilagođene isključivo rekreativnom bavljenju i ne iziskuju posebne fizičke predispozicije, niti prethodno iskustvo u ovoj oblasti.

Gluma za decu

Kroz časove glume vežbamo dikciju, scenski pokret i pantomimu. Deca se upoznaju sa pozorištem i glumačkom igrom, stičući komunikativne veštine i samopouzdanje, kako na javnom nastupu, tako i u svakodnevnom životu.

Biografije

Biografije NBU pedagoga

Milena Jauković
Srđan Mihic

Saradnja sa predškolskim ustanovama

Program rada Škole baleta Nacionalnog Baletskog Udruženja za decu predškolskog uzrasta

UPIS ZA SVE PROGRAME TRAJE TOKOM CELE GODINE

NACIONALNO BALETSKO UDRUŽENJE

ŠKOLA BALETA

Biografije NBU pedagoga

UPIS ZA SVE PROGRAME TRAJE TOKOM CELE GODINE